Privacy Policy

 

Privacyverklaring Exzellenze / 2021

‚Äč

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al uw gegevens om. Om u daarover beter te kunnen informeren hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op:

 

Exzellenze

Contactpersoon: Marloes Meins-Klein

E-mailadres: info@exzellenze.com

Telefoonnummer: +316 831 33 228

 

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken wij:

 1. Naam

 2. E-mailadres

 3. Bedrijfsnaam en Vestigingsadres (eenmanszaken en VOF’s)

 4. IP-adres

Hoe kom ik aan uw persoonsgegevens?

Wij hebben bovenstaande persoonsgegevens van uzelf verkregen of wanneer u op de website aan het surfen bent.

Doeleinden

Om deze redenen verwerken wij de persoonsgegevens.

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Reactie op de website

Laat u een reactie op de website achter, dan is het in ons gerechtvaardigd belang om deze te publiceren op de website. Dat wilt u natuurlijk ook, waarom zou u anders een reactie hebben achtergelaten? Wij publiceren de door u opgegeven naam. Uw e-mailadres en IP-adres zijn ook bij ons bekend om te kunnen zien of u vaker berichten achterlaat op de website en om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Deze gegevens bewaren we zolang de reactie op de website staat. Reacties worden alleen verwijderd als ook het bijbehorende artikel wordt verwijderd. Natuurlijk mag u ook een mail sturen om de reactie te laten verwijderen.

Facturatie

Als u ons een opdracht/bestelling heeft gegeven, dan verwerken wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht/bestelling. Dat zijn in elk geval uw naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen wij bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar. Dit is een wettelijke administratieplicht.

Gerechtvaardigd belang

We hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van bovengenoemde doeleinden. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen uw privacybelang en onze belangen. Zo is het voor ons van groot belang om te kunnen zien wie er reacties achterlaten, om mogelijk ongewenste reacties sneller te kunnen verwijderen en om de werking van de website te kunnen verbeteren door het evalueren van gedrag van bezoekers op de website.

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website

 • Boekhoudsoftware en onze boekhouder

 • Marketingdiensten

 • Adverteerders en Mediabureau

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kunt u een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

Uw rechten

We informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@exzellenze.com

Inzage, rectificatie en wissing

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen wij uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Social media

Op de website staan buttons naar onze social media kanalen. Dit zijn geen deelknoppen, maar sommige social media plaatsen toch cookies of volgen u op een andere manier, bijvoorbeeld wanneer u tegelijkertijd nog ingelogd bent bij dat social medium. Wilt u meer weten over uw privacy in verband met deze knoppen, verwijzen wij u graag naar hun privacyverklaringen.

 • Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]

 • Instagram: [https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl]

 • YouTube: [https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl]

Advertentiecookies

Met uw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick, Adsense, Publisher Tag, Safeframe) en Weborama. Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven.

(Google) Analytics

Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken we Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Wijzigingen

Het kan zijn dat we deze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op deze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met u communiceren.